נכס בשלמות המוצע לרכישה

באזור קרית אריה, פתח תקווה

להלן ריכוז פרטי הנכס המוצע לרכישה ברחוב העמל 68, קרית אריה, פתח תקווה.

הסכמי שכירות:

קומת קרקע -

מושכרת בשלמות לשוכר מתחום המחשוב.

השוכר במושכר מעל ל 8 שנים.

הסכם שכירות מסתיים ב 31/08/2022.

אין לשוכר אופציות הארכה בהסכם השכירות.

קומה ראשונה -

מושכרת בשלמות לשוכר מתחום הביטחוני/הייטק.

השוכר במושכר מעל ל 6 שנים.

הסכם שכירות מסתיים ב 21/12/2022.

אין לשוכר אופציות הארכה בהסכם השכירות.

קומה שניה -

הקומה מושכרת ל-2 שוכרים.

שטח כ - 420 מ"ר מושכר לשוכר מתחום הביטוח.

הסכם שכירות מסתיים ב 31/08/2022.

לשוכר אופציה הארכה אחת עד 31/10/2024

 

שטח כ - 380 מ"ר מושכר לשוכר מתחום ציוד רפואי.

הסכם שכירות מסתיים ב 31/10/2024.

אין לשוכר אופציות הארכה בהסכם השכירות.

קומת גג -

רחבת ישיבה חיצונית לרווחת השוכרים.

נתוני הנכס:

גוש: 6194

חלקה: 148

שטח מגרש: 2 דונם. קרקע פרטית

שטחי הנכס:

קומת קרקע -

מחסנים לוגיסטיים בשטח כ - 790 מ"ר ברוטו. חשיפה לחזית הרחוב

תקרה בגובה 6 מטר.

חצר תפעולית לפריקה וטעינה. חניות עבור מבקרים.

קומה ראשונה -

משרדים ומעבדות בשטח כ - 790 מ"ר ברוטו.

קומה שניה -

משרדים בשטח כ - 790 מ"ר ברוטו.

קומת גג -

שטח קומה כ - 20 מ"ר ברוטו.

גישה ממעלית הבניין ישירות לגג.

תשתיות ראשוניות עבור הוספת קומה (טעון היתר בניה).

חניון -

חניון תת קרקעי. 35 מקומות חניה מסומנות.

חניון עליון חיצוני. 15 מקומות חניה מסומנות.

פרטים

תמורה:

נכס בשלמות -

27,000,000 ₪ + מע"מ.

מס השבחה יחול על הרוכש בלבד.

הכנסות

תשתיות והתאמות:

חשמל ומיזוג -

חיבור חשמל כ - 700 אמפר לבניין.

מיזוג עצמאי (יחידות) בכל מושכר בבניין.

חיפוי בניין -

חיפוי לחזית הבניין בוצעה בשנת 2018.

חצר תפעולית ורחבת כניסה -

הוחלפה כל רחבת התפעול ושטחי הכניסה לבניין מהיסוד בשנת 2020.

תוספות בנייה -

קיים יסודות להוספת קומה בגג הבניין.

לובי קומתי + גישה ממעלית הבניין ישירות לגג.

** טעון בדיקת היתכנות ובהיתר בנייה כחוק. **